Member Card

สมัครสมาชิกกับ urban-aktive!

เพียงซื้อสินค้าที่ร้าน Outdoor Specialist Shop ครบ 10,000 บาท หรือสะสมยอดซื้อครบ 10,000 บาทภายใน 12 เดือน คุณจะได้รับบัตรสมาชิกของเรา เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในครั้งต่อๆไปได้ 10% ในร้าน Outdoor Specialist Shop ทุกสาขาและ k-trade online shop.